Blog

Çocuklarda Öfke

team image

Öfkenin genel bir tanımına bakıldığında, engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, yoksun bırakma ve kısıtlama gibi durumlarda hissedilen, kişiye yönelik ya da duruma yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen yoğun ve olumsuz duygudurumudur (Budak, 2003; akt. Onbaşılı, 2011).


Detaylı Bilgi

Kaygı

team image

Kaygı, kişilerde tehdit edici ve tehlike içeren durumlarda belirir. Yaygın biçimde olumsuz duygular, tehlike hissi ve bedensel reaksiyonlar geliştirerek kendini belli eder (Peykan, 1998; akt. Keklik, 2021)


Detaylı Bilgi